STEAMowy start – dobry start podsumowanie

Elementy robotyki, doskonalenie myślenia logicznego, kodowanie offline i online, przewodnictwo prądu, podstawy programowania – to tylko niektóre zagadnienia poruszane na warsztatach STEAMowych, w których wzięli udział najmłodsi przedstawiciele społeczności szkolnej SP Wińsko i Przedszkola Samorządowego w Wińsku. 

Od stycznia do czerwca nasze Stowarzyszenie realizowało projekt STEAMowy start- dobry start finansowany przez Fundację BGK z programu Na dobry początek! edycja XIV. Odbyło się 60 godzin warsztatów i 20 godzin szkoleń dla nauczycieli. 

Pierwszoklasiści, drugoklasiści i zerówkowicze rozwijali swoją kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia pod czujnym okiem pani Małgorzaty Pabich, Gabrieli Adamskiej i Małgorzaty Szyndlar.

Grupa nauczycieli SP Wińsko i Przedszkola Samorządowego w Wińsku rozwijała swój warsztat pracy wzbogacając go o używanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych w duchu metodologii STEAM. Podejście to stawia ucznia w centrum pozwala mu odkrywać wiedzę, eksperymentować, działać. Szkolenia poprowadziła niesamowita Joanna Apanasewicz – członkini grupy Superbelfrzy, pasjonatka nowoczesnych technologii, która jest ogromnym źródłem inspiracji dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Wińsku i jej pracownia Amazon STEM Kindloteka wzbogaciła się o nowe sprzęty: roboty Dash, gry edukacyjne do nauki programowania i płytki makey-makey.

Jesteśmy pewni, że realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wińsku. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt: uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrekcji.

Projekt STEAMowy Start – Dobry Start dofinansowany przez Fundację BGK w programie Na dobry początek! 2021